• Nazovite nas +385 (1) 884 8072

Uvođenje eura

Na jednom mjestu smo prikupili opće informacije i upute XPOS korisnicima pri prelasku na euro kao službene valute.

Uvođenje eura

Kao što znate iz prethodnih komunikacija Republika Hrvatska od 1. siječnja 2023. postaje država članica europodručja. Euro će postati službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u RH. Obveza dvojnog isticanja cijena trajat će cijelu 2023. godinu. U prva dva tjedna od ulaska u europodručje na snazi će biti dvojni optjecaj, moći se koristiti kune i euro. Nakon toga u bankama će se u prvih šest mjeseci moći bez naknade mijenjati kune za eure, a u sljedećih šest mjeseci uz naknadu. Nakon 12 mjeseci od uvođenja eura, kunski novac moći će se mijenjati samo kod HNB-a. Pritom će se kovanice moći mijenjati do tri godine nakon uvođenja eura, a novčanice će se moći mijenjati trajno. KLJUČNI DATUMI
 • 05.09.2022. početak dvojnog iskazivanja cijena
 • 01.01.2023. uvođenje eura, početak zamjene gotovog novca i početak dvojnog optjecaja
 • 14.01.2023. završetak dvojnog opticaja
 • 31.12.2023. završetak razdoblja dvojnog iskazivanja cijena
Službena stopa konverzije 1 euro = 7.53450 kn
Dvojno iskazati ukupnu cijenu roba i usluga na računu prema potrošačima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje (XPSO sustav to radi automatski). Dvojno iskazati cijene roba i usluga na prodajnom mjestu . Ukoliko želite, možete ručno napraviti korekciju cijena unutar XPOS sustava administracije. U suprotnom stavke će se automatizmom preračunati na 1.1.2023.. Osigurati određenu količinu kovanica i novčanica u eurima ako poslujete gotovinom jer će se nakon 1.1.2023. prvih 14 dana smjeti primati i eure i kune, ali će se razliku morati vraćati isključivo u eurima. Napomena: Prije no što ćete moći krenuti s izdavanjem računa u euro valuti, potrebno je koristiti opciju „Zatvaranje blagajne“ kako bi se svi kunski računi poslali na fiskalizaciju te službeno završili rad sa kunom kao valutom. U slučaju da planirate raniji prestanak rada (npr. 23.12.2022.) i ne planirate više izdavati račune u 2022. godini, tog dana zatvorite blagajnu i prvog radnog dana u 2023. godini ćete moći normalno izdavati račune s eurom kao glavnom valutom.
Nakon što u 2023. godini prvi put uključite XPOS blagajnu, potrebno je napraviti sljedeće:
   Spojiti se na internet putem SIM kartice ili wi-fi mreže.
   Osigurati da na svom uređaju imate najmanje 3.0.0 verziju aplikacije (ukoliko nemate kontaktirajte službu za korisnike)
   Napraviti zatvaranje blagajne jer račune nećete moći izdavati dok ne napravite zatvaranje blagajne. Nakon toga cijene će se automatski prebaciti u eure prema službenom tečaju konverzije ili prema iznosima koje ste samostalno unijeli unutar administracije.
Iako će XPOS sve konverzije napraviti automatski, preporučamo vam da prije početka rada u eurima provjerite ispravnost vaših cijena, iznosa pologa, te povratne naknade (PN) i poreza na potrošnju (PNP). Pobrinite da imate spremnu odgovarajuću količinu euro novčanica i kovanica ako poslujete gotovinom. Važna napomena: Pri prvom uključivanju blagajne u 2023. godini potrebno je napraviti zatvaranje blagajne. Kod slijedeće prijave djelatnika na blagajnu cijene će se od 1.1.2023. automatski prebaciti u eure prema službenom tečaju konverzije ili prema cijeni koju ste samostalno korigirali prije 1.1.2023. unutar sustava administracije XPOS blagajne.

XPOS i prelazak na euro

Naravno. Cjenici u XPOS blagajnama bit će automatski konvertirani iz kuna u euro s datumom 1. siječnja 2023. godine. Dvojni prikaz cijena s iskazom cijena u HRK i EUR po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7.53450 HRK već se sada možete vidjeti u katalogu proizvoda. Primjer: Do 31.12.2002 možete mijenjati cijenu u HRK, a cijena u EUR će se automatski konvertirati i informativno prikazati uz aktualnu cijenu u HRK. S datumom 1.1.2023 valute će zamijeniti mjesta te će se konvertirane cijene u EUR valuti prikazivati kao glavne u Manageru i na blagajni (klijentu). Od tog datuma promjene cijene vršit će se u EUR, a cijena u HRK će biti informativna.
Sa završavanjem razdoblja dvojnog opticaja valuta, također će biti potrebno koristiti opciju „zatvaranja blagajne“ radi pravilnog pohranjivanja svih podataka sa klijenta u oblak te isključila niže objašnjena opcija „obavezan izračun povrata gotovine“. Ukoliko želite i dalje koristiti tu opciju, možete ju i sami uključiti u izborniku Postavke -> Općenito -> „Koristi izračun povrata gotovine“
Završetkom razdoblja obaveze dvojnog prikaza cijena za izdavanje računa u 2024. godini bit će potrebno ponovno zatvoriti blagajnu kako bi se kod prijave u blagajnu uključile nove postavke bez prikaza cijena u HRK.
 • Platne metode – sve platne metode koje su sada definirane u valuti HRK automatski će se promijeniti u EUR kao valutu
 • Skladišta – svi skladišni dokumenti koji sadržavaju valutu od 1.1.2003 će imati euro kao valutu. Prikaz valute u dokumentima ovisit će o periodu koji ste odabrali za pregled (dokumenti prije 1.1.2023 bit će izraženi u HRK, nakon u EUR)
 • Dobavljači - Narudžbenice - Do 31.12.2023 unos nabavne cijene je u HRK, nakon u EUR
 • Izvještaji – pregled svih izvještaja ograničen je na pregled po valuti, odnosno nije moguće pregledavati miješani period na primjer od 1.12.2022 do 15.1.2023. Moguće je pregledati izvještaje do 31.12.2022. kada će iznosi biti u HRK i nakon tog perioda kada će prikaz biti u EUR
Prethodna funkcionalnost bilježenje primanja gotovine primarno je osmišljena kako bismo korisnicima olakšali evidenciju novca u blagajni u bilo kojem trenutku poslovanja. U periodu od 1. do 14. siječnja 2023. godine na funkcionalnostima info o blagajni i zatvaranje blagajne bit će prikazano informativno područje STANJE GOTOVINE kako biste u svakom trenutku imali podatak koliko gotovine imate u eurima, a koliko u kunama. Isto će biti ispisano i na izvještaju zatvaranja blagajne.
Za lakši izračun koliko eura trebate vratiti u prvih 14 dana kad ste dužni zaprimati kune i eure, a vračati isključivo eure, napravili smo dodatni korak prije ispisa računa koji se plaćaju gotovinskom metodom plaćanja. Svim korisnicima je uključena opcija „obavezan izračun povrata gotovine“ gdje ćete unositi iznose zaprimljenih eura i kuna, a radi lakšeg povrata, prikazivati će se iznos povrata u eurima. Kako propisima nije predviđeno vraćanje iznosa u kunama, izračun povrata i stanja se baziraju na tim propisima, odnosno da je kod prihvata u navedenom periodu moguće prihvaćati euro, kune ili kombinaciju istih, a povrat se vrši samo u eurima.
Hoće, sve dok traje period obaveze dvojnog prikaza cijena (do 31.12.2023.) moći ćete preuzeti cjenik iskazan i u eurima i u kunama.
Kada u 2023. godini prvi put spojite blagajnu na internet, dogodit će se sljedeće:
 • nefiskalizirani računi iz 2022. godine će se automatski fiskalizirati u kunama
 • na ekranu će se pojaviti obavijest da je potrebno napraviti zatvaranje blagajne
 • kod slijedeće prijave u blagajnu, cijene svih artikla će se automatski prebaciti u eure.
Od tog trena nadalje ćete izrađivati račune u eurima.
Računi izrađeni u 2022. godini stornirati će se kao i do sada s napomenom da će iznos računa biti automatski konvertiran u eure te će negativna vrijednost u eurima biti poslana na fiskalizaciju s poveznicom na broj računa u kunama koji se stornira.
U izborniku zatvaranje blagajne -> Sažetak možete izvršiti promjenu iznosa depozita. Nakon promjene nije potrebno zatvoriti blagajnu (ukoliko to ne želite) već se samo vratiti na početni ekran blagajne.
Sve cijene u XPOS sustav nakon 1.1.2023. godine unose se u eurima. To se odnosi na cijene proizvoda, narudžbenice, primke...
Neće. Korisnici XPOS blagajne neće imati nikakvih dodatnih troškova oko prilagodbe svoje fiskalne blagajne za nastavak poslovanja u eurima obzirom da se radi o Zakonskoj obvezi prilagodbe. eur

Zakonske obveze koje treba poštovati

Smiju, no uvođenje eura ne smije biti razlog za neopravdano povećanje cijene. Cijene se smiju mijenjati, ali uz opravdan razlog. Tijekom razdoblja od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2022., promijenjena cijena u kunama preračunat će se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Ako dođe do promjene cijene nakon 1. siječnja 2023., promijenjena cijena u eurima preračunat će se u kune uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.
Na prodajnom mjestu (poslovni prostor, internetska stranica, ponude, promocije i sl.) treba imati jasno i vidljivo istaknut fiksni tečaj konverzije kune (1 euro = 7,53450 kn), odnosno na mjestima koja uključuje izravan odnos s potrošačima/klijentima. Također, sve cijene na prodajnim mjestima trebaju biti istaknute u eurima i u kunama.
Omjer iskazanih cijena u kunama i eurima mora odgovarati pravilima preračunavanja i zaokruživanja primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kn). Zabranjeno je pri uvođenju eura povećati cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga, te se cijene ne smiju zaokruživati na više (na niže smiju). Ako želite zaokružiti cijenu da bude okrugla, onda cijenu u kunama možete zaokružiti na niže kako biste dobili okrugli broju u eurima. Brojevi se zaokružuju prema sljedećem pravilu: - ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena - ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan. Nakon 1.1.2023. u XPOS sustavu unosit ćete cijene u eurima, a u prikazu artikl će se automatski prikazati i cijena u kunama.
Obrasci vezani uz porezne i druge obveze poslovnog subjekta koji se odnose na prethodne godine, popunjavat će se u kunama. Izvještaji u XPOS sustavu će ovisno o odabranom periodu biti prikazani ili u kunama ili u eurima. Na primjer: Odaberete li izvještajni period od 1.9.2022. godine do 31.12.2022. godine svi izvještaji će se prikazivati u kunama. Odaberete li period od 1.1.2023. na dalje svi izvještaji će se prikazivati u eurima. Neće biti moguće prikazivati izvještaje odabirom raspona kada je glavna valuta bila kuna i period kada je glavna valuta euro (npr od 15.12.2022. do 15.1.12023.) te će vas sustav na to automatski upozoriti.
Dvojni opticaj kuna i eura trajat će od 1.1.2023. do 14.1.2023. i u tom razdoblju krajnji korisnici mogu plaćati kunama, ali poslovni subjekti moraju razliku vraćati isključivo u eurima.
Sve informacije o uvođenju eura dostupne su na stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske na poveznicama u nastavku: https://euro.hr/ https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/uvodjenje-eura https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/slike/Vijesti/2022/EURO