• Nazovite nas +385 (1) 884 8072

Česta pitanja

Za pitanja vezana uz uvođenje eura, posjetite XPOS i Euro stranicu

Ovo nas najčešće pitate

Općenito o fiskalizaciji

Svi poslovni subjekti izdane račune naplaćuju gotovinom (uključujući i kartičnu naplatu) moraju fiskalizirati račune, odnosno moraju imati fiskalnu blagajnu.
  Fina certifikat
  OPP odnosno oznaka poslovnog prostora koju dobijete na ePorezna
  Telefon ili tablet s android operativnim sistemom
  Stabilna i sigurna Internet veza (SIM kartica ili WiFi)
  Prenosivi pisač/printer kojeg naša aplikacija podržava
  XPOS licencu
Uz odluku o blagajničkom maksimumu, Interni akt je dokument koji je svaki obveznik fiskalizacije dužan imati uz sebe tijekom rada te priložiti prilikom nadzora porezne inspekcije. Pomoću njega se vodi slijednost numeričkih brojeva na računu, oznake poslovnih prostora i naplatnih uređaja te operatera koji će raditi na blagajni. Interni akt možete izraditi sami prema prema primjeru internog akta s Porezne uprave
Kao potvrda u elektroničkom obliku koja predstavlja elektronički identitet poslovnog subjekta omogućava slanje računa te sigurnu i povjerljivu komunikaciju između Vašeg poslovnog subjekta i Porezne uprave. Prilikom predaje zahtjeva FINA-i za digitalnim certifikatom dobit ćete dva koda: referentni i aktivacijki kod, od kojih se referentni dobije putem e-maila, a aktivacijski putem SMS poruke. Ta su dva koda korisnički podaci kojima se ulazi na FINA-inu WEB stranicu te se preuzima digitalni certifikat u .p12 formatu na računalo. Prilikom prvog preuzimanja certifikata potrebno je kreirati lozinku koja mora sadržavati minimalno 6 slova, barem jedno veliko slovo i barem jedan broj. Tu je lozinku obvezno sačuvati jer se bez lozinke certifikat ne može koristiti. Kada se u XPOS blagajnički sustav unese .p12 datoteka zajedno sa lozinkom, Vaša će blagajna biti u komunikaciji sa Poreznom upravom za sve izdane račune.
Svaki izdani račun mora imati ispisan ZKI i JIR kod na dnu računa. ZKI se odnosi na zaštitni kod izdavanja računa te ga automatski generira program Vašeg naplatnog uređaja. JIR, kao jedinstveni indikator računa, je odgovor Porezne uprave prema izdanom računu. Kada se na uređaju izdaje račun, uređaj mu automatski dodijeli ZKI te ga sa svim ostalim obaveznim podacima šalje prema Poreznoj upravi. Porezna uprava zaprima podatke tog računa te šalje potvrdu u obliku JIR-a te se tom prilikom ispisuje račun. Ta procedura se odvija u nekoliko sekundi, no ukoliko uređaju treba duže vrijeme da ispiše račun ili ispiše račun bez JIR-a, znači da uređaj nema povezanost s internetom ili je povezanost slaba te se ne može povezati s Poreznom upravom. U slučaju da se ne ispiše JIR, potrebno je provjeriti povezanost s internetom te se mora naknadno fiskalizirati račun najkasnije unutar 48 sati, počevši od sljedećeg dana. Bez obzira na naknadnu fiskalizaciju, račun ispisan bez JIR-a je zakonski ispravan te se može uručiti klijentu. XPOS blagajna opcijom “Zatvori period” automatski šalje sve račune prema Poreznoj upravi te ih fiskalizira, a preduvjet za to je da imate aktivnu internet vezu,
Postoje dvije vrste prodajnog prostora, a to su pokretni i nepokretni, odnosno statični ili mobilni. Vrstu prodajnog prostora definirate prilikom prijave OPP-a na Poreznu upravu. Ukoliko račune izdajete na različitim lokacijama te nije moguće imati jednu adresu prodajnog prostora tada se on prijavljuje kao pokretan odnosno mobilan. To se najčešće odnosi na usluge taksi prijevoza, prodaja na sajmovima i slično. Za nepokretni prodajni prostor je obvezno na računu imati navedenu adresu na kojoj se izdaju računi koja može i ne mora biti ista kao sjedište poslovnog subjekta.
Slijedivost računa predstavlja svaki račun izdan u određenoj poslovnici na određenoj blagajni. Svaka blagajna i svaki poslovni prostor imaju svoju oznaku koja je unesena u Interni akt te se ispisuju na vrhu svakog izdanog računa. Primjer slijeda računa 551/P1/3 sadrži tri stavke, od kojih je: 1) 551 – broj izdanog računa 2) P1 – oznaka poslovnog mjesta P1 3) 3 – oznaka naplatnog uređaja Prema tome bi slijed računa bio 1/P1/3, 2/P1/3, 3/P1/3…43/P1/3… Prema tome bi slijed računa bio 1/P1/1, 2/P1/1, 3/P1/1…43/P1/1… Oznake su u potpunosti opcionalne no ne smiju sadržavati razmake ni znakovlje. Oznake poslovih prostora se najčešće označavaju s 1, P1, PP1, POSL1 dok se oznake naplatnih uređaja vode kao 1, 2, 3…, ovisno o broju blagajni na jednom poslovnom prostoru.
Svaka fiskalna aplikacija mora biti povezana putem interneta kako bi mogla komunicirati s Poreznom upravom. U slučaju povezivanja s wifi-jem, potrebno je voditi računa o jačini signala i sigurnosti mrežemob, dok je u slučaju povezivanja s mobilnim hotspotom potrebno paziti u slučaju korištenja mobitela i poziva jer se zna isključiti mobilni hotspot. Za obje varijante se predlaže vođenje računa o fiskalizaciji izdanih računa, to jest provjeri ima li svaki izdani račun JIR.U slučaju korištenja SIM kartice potrebno je provjeriti ima li signala na mjestu gdje izdajete račune.
XPOS aplikacija pruža mogućnost rada bilo kad, bilo gdje i na bilo kojem modernijem Android uređaju uz minimalne tehničke zahtjeve
Ne! Za korištenje XPOS licenci nema obveze potpisa ugovora. Licence se plaćaju unaprijed, mjesec za mjesec. Kod prve uplate korištenja licence, dogovoriti ćemo se od kojeg mjeseca počinje korištenje.

O kartičnom i beskontaktnom plaćanju

Bez obzira na to jeste li novi ili postojeći korisnici, gotovo svima možemo ponuditi mogućnost kartičnog plaćanja, samostalno ili integrirano s našim XPOS sustavom. .

Za nove korisnike pripremili smo pakete koji već uključuju ili se mogu nadograditi opcijom kartičnog plaćanja.

Postojeći korisnici nam se mogu javiti, kao i za nadogradnju postojeće usluge, na telefon 01 8848 072.

Ovisno o pružatelju usluge prihvata kartičnog plaćanja, dokumentacija koju je potrebno prikupiti može varirati.
U svakom slučaju, trebat ćemo osnovne podatke:

 • Naziv poslovnog subjekta (tvrtke, obrta, udruge, OPG-a)
 • Vrsta poslovnog subjekta (d. o. o., j. d. o. o., obrt, udruga, OPG i dr.)
 • OIB i matični broj poslovnog subjekta
 • Ime i prezime odgovorne osobe (direktora, vlasnika)
 • Broj mobitela i e-adresu koji će se koristiti za registraciju kartičnog plaćanja
 • Djelatnost poslovnog subjekta (primarna po NKD-u)
 • Procjena mjesečnog prometa za kartično plaćanje
 • Preslika osobne iskaznice vlasnika, odgovorne osobe - dio digitalnog procesa je slikanje lica i osobne iskaznice putem kamere na mobilnom uređaju .
Za ugovaranje prihvata kartičnog plaćanja nije potrebno otvaranje novog računa u banci, Uplate će se vršiti na vaš postojeći račun u banci, registriran u sudskom registru.
Ne, ugovor za prihvat kartičnog plaćanja potpisuje se direktno s odabranim pružateljem usluge prihvata i ugovori se potpisuju online.
Aktivacija kartičnog ovisi o pružatelju usluge no najčešće je u roku od 5 radnih dana od dostavljene dokumentacije. Na XPOS blagajni, aktivacija kartičnog je odmah po aktivaciji usluge od strane pružatelja kartičnog plaćanja.
Uplate napravljene kartičnom naplatom na računu su vidljive već sljedeći radni dan i stižu na vaš poslovni račun otvoren u komercijalnoj banci.
Prihvaćaju se sve beskontaktne globalno prihvaćene kartice: Visa, Mastercard, Maestro, , Discover, Amex, JCB. Također, podržava i beskontaktne metode plaćanja poput Alipay, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Ovisno o odabiru pružatelja usluga. Naknade se definiraju prema vrsti i opsegu vašeg poslovganja, no u ponudi imamo i pakete naknada koje možete pogledati ovdje.

Nažalost, za sada, plaćanje na rate nije podržano.
Naknade po transakciji se automatski skidaju odnosno naplaćuju se od iznosa uplate. Te naknade zadržava payment provider koji je nužan za obradu kartične naplate.

O XPOS sustavu

Svi podaci između Managera (blagajničkog portala) i klijenta (Blagajni) sinkroniziraju se redovno jednom dnevno u ranojutarnjim satima. Ako ste napravili promjene tijekom dana, a želite da odmah budu vidljive na Blagajni, sinkronizaciju morate pokrenuti ručno klikom na link na „Sinkroniziraj promjene“, koji se nalazi u gornjem desnom kutu izborničke trake. Nakon toga korisnik se mora odjaviti i ponovno prijaviti na Blagajni i tek onda će mu biti vidljive promjene unesene na Blagajničkom portalu.

Putem XPOS Managera, web sučelja upravljate svim podacima pa time i artiklima te cijenama. U izborniku Prodajne postavke, u tabu proizvodi nalaze svi podaci vezani uz vašu ponudu. Kreiranje artikla se radi pritiskom na “+”. Otvara se prozor za unos novog artikla s tabovima: Osnovni podaci“, „Karakteristike, „Prodajne cijene i porezi“, „Napomene“, „Prodajni paket“ i „Ostali podaci“. detalje možete pogledati u korisničkim uputama. 

Svaki naš korisnik pri aktivaciji u XPOS sustavu dobije pristupne podatke za XPOS Manager, web korisničko sučelje te imaju uvid u sve podatke, artikle, račune i izvještaje. Na klijentu (blagajni) se prikazuju računi od posljednjeg zatvaranja perioda odnosno otvaranja novog, a svi se računi sinhroniziraju i prema Manageru. U okviru njega, u izborniku izborniku “Izvještaji” možete pregledati sve račune i fitrirati ih po terminalima, platnim metodama, prodajnim prostorima, djelatnicima... Svaki račun možete preuzeti u PDFu ili cijelu listu računa izvesti u csv, excel ili pdf formatu.
Ako pritisnete “Opcije računa” (ikona matice) možete odabrati tip računa Standard ili R1. Kod unosa podataka o kupcu za R1 račun, unosom prva tri slova pojavit će vam se postojeći kupci koji su vidljivi u Manageru ili koji se nalaze u Sudskom registru. U slučaju da dodajete novog kupca, ispisom računa, novi kupac pohranit će se i centralno te biti vidljiv u manageru unutar područja kupci.

Osim što ste nas kontaktirali i informirali o problemu s uređajem (ukoliko ste ga kupili ili iznajmili od Trilixa) u slučaju kvara uređaja, odnosno nemogućnosti rada aplikacije, račune izdajete prema postupku za male obveznike fiskalizacije (ručno upisivanje u knjigu računa/paragon blok) i imate rok od dva (2) dana za uspostavu uobičajenog rada.

Uz navedeno, imate obavezu naknadne fiskalizacije tako napisanih računa s unosom broja paragon bloka u fiskalizirani račun kao i dopisivanja naknadno primljenog JIR-a na kopiji računa iz paragon bloka. Ukoliko je račun prethodno već izdan na paragon bloku potrebno je unijeti broj paragona na račun. Za unos broja računa s paragon bloka potrebno je odabrati „Opcije računa“ te prije ispisa računa upisati broj s izdanog paragon računa.

Prijaviti se na Manager i u odjeljku Organizacija potrebno je promijeniti Porezni status iz "nisam u sustavu PDV-a" u "u sustavu PDV-a". Uz to obavezno provjerite da li vam svi artuikli u prodajnim porezima imaju ispravno postavljene porezne stope (PDV i PNP) kako biste nakon promjene poreznog statusa ispravno izdavali račune. Nakon svih promjena na Manageru potrebno je promjene i sinhronizirati te napraviti odjavu i prijavu u aplikaciju na uređaju. U slučaju da na uređaju napravite račun s artiklom čiji se porez ne podrudara s onim na Manageru, administrator sustava će dobiti mail s neispravim porezom na određenom računu te nećete moći nastaviti s izdavanjem računa dok se to ne ispravi. Ovo se najčešće događa kada se naprave promjene na Manageru, a iste se ne sinhroniziraju prema blagajni ili se ne napravi odjava i ponovna prijava djelatnika.