Česta pitanja

Za pitanja vezana uz uvođenje eura, posjetite XPOS i Euro stranicu

Ovo nas najčešće pitate

Općenito o fiskalizaciji

Svi poslovni subjekti izdane račune naplaćuju gotovinom (uključujući i kartičnu naplatu) moraju fiskalizirati račune, odnosno moraju imati fiskalnu blagajnu.
  Fina certifikat
  OPP odnosno oznaka poslovnog prostora koju dobijete na ePorezna
  Telefon ili tablet s android operativnim sistemom
  Stabilna i sigurna Internet veza (SIM kartica ili WiFi)
  Prenosivi pisač/printer kojeg naša aplikacija podržava
  XPOS licencu
Uz odluku o blagajničkom maksimumu, Interni akt je dokument koji je svaki obveznik fiskalizacije dužan imati uz sebe tijekom rada te priložiti prilikom nadzora porezne inspekcije. Pomoću njega se vodi slijednost numeričkih brojeva na računu, oznake poslovnih prostora i naplatnih uređaja te operatera koji će raditi na blagajni. Interni akt možete izraditi sami prema prema primjeru internog akta s Porezne uprave
Kao potvrda u elektroničkom obliku koja predstavlja elektronički identitet poslovnog subjekta omogućava slanje računa te sigurnu i povjerljivu komunikaciju između Vašeg poslovnog subjekta i Porezne uprave. Prilikom predaje zahtjeva FINA-i za digitalnim certifikatom dobit ćete dva koda: referentni i aktivacijki kod, od kojih se referentni dobije putem e-maila, a aktivacijski putem SMS poruke. Ta su dva koda korisnički podaci kojima se ulazi na FINA-inu WEB stranicu te se preuzima digitalni certifikat u .p12 formatu na računalo. Prilikom prvog preuzimanja certifikata potrebno je kreirati lozinku koja mora sadržavati minimalno 6 slova, barem jedno veliko slovo i barem jedan broj. Tu je lozinku obvezno sačuvati jer se bez lozinke certifikat ne može koristiti. Kada se u XPOS blagajnički sustav unese .p12 datoteka zajedno sa lozinkom, Vaša će blagajna biti u komunikaciji sa Poreznom upravom za sve izdane račune.
Svaki izdani račun mora imati ispisan ZKI i JIR kod na dnu računa. ZKI se odnosi na zaštitni kod izdavanja računa te ga automatski generira program Vašeg naplatnog uređaja. JIR, kao jedinstveni indikator računa, je odgovor Porezne uprave prema izdanom računu. Kada se na uređaju izdaje račun, uređaj mu automatski dodijeli ZKI te ga sa svim ostalim obaveznim podacima šalje prema Poreznoj upravi. Porezna uprava zaprima podatke tog računa te šalje potvrdu u obliku JIR-a te se tom prilikom ispisuje račun. Ta procedura se odvija u nekoliko sekundi, no ukoliko uređaju treba duže vrijeme da ispiše račun ili ispiše račun bez JIR-a, znači da uređaj nema povezanost s internetom ili je povezanost slaba te se ne može povezati s Poreznom upravom. U slučaju da se ne ispiše JIR, potrebno je provjeriti povezanost s internetom te se mora naknadno fiskalizirati račun najkasnije unutar 48 sati, počevši od sljedećeg dana. Bez obzira na naknadnu fiskalizaciju, račun ispisan bez JIR-a je zakonski ispravan te se može uručiti klijentu. XPOS blagajna opcijom “Zatvori period” automatski šalje sve račune prema Poreznoj upravi te ih fiskalizira, a preduvjet za to je da imate aktivnu internet vezu,
Postoje dvije vrste prodajnog prostora, a to su pokretni i nepokretni, odnosno statični ili mobilni. Vrstu prodajnog prostora definirate prilikom prijave OPP-a na Poreznu upravu. Ukoliko račune izdajete na različitim lokacijama te nije moguće imati jednu adresu prodajnog prostora tada se on prijavljuje kao pokretan odnosno mobilan. To se najčešće odnosi na usluge taksi prijevoza, prodaja na sajmovima i slično. Za nepokretni prodajni prostor je obvezno na računu imati navedenu adresu na kojoj se izdaju računi koja može i ne mora biti ista kao sjedište poslovnog subjekta.
Slijedivost računa predstavlja svaki račun izdan u određenoj poslovnici na određenoj blagajni. Svaka blagajna i svaki poslovni prostor imaju svoju oznaku koja je unesena u Interni akt te se ispisuju na vrhu svakog izdanog računa. Primjer slijeda računa 551/P1/3 sadrži tri stavke, od kojih je: 1) 551 – broj izdanog računa 2) P1 – oznaka poslovnog mjesta P1 3) 3 – oznaka naplatnog uređaja Prema tome bi slijed računa bio 1/P1/3, 2/P1/3, 3/P1/3…43/P1/3… Prema tome bi slijed računa bio 1/P1/1, 2/P1/1, 3/P1/1…43/P1/1… Oznake su u potpunosti opcionalne no ne smiju sadržavati razmake ni znakovlje. Oznake poslovih prostora se najčešće označavaju s 1, P1, PP1, POSL1 dok se oznake naplatnih uređaja vode kao 1, 2, 3…, ovisno o broju blagajni na jednom poslovnom prostoru.
Svaka fiskalna aplikacija mora biti povezana putem interneta kako bi mogla komunicirati s Poreznom upravom. U slučaju povezivanja s wifi-jem, potrebno je voditi računa o jačini signala i sigurnosti mrežemob, dok je u slučaju povezivanja s mobilnim hotspotom potrebno paziti u slučaju korištenja mobitela i poziva jer se zna isključiti mobilni hotspot. Za obje varijante se predlaže vođenje računa o fiskalizaciji izdanih računa, to jest provjeri ima li svaki izdani račun JIR.U slučaju korištenja SIM kartice potrebno je provjeriti ima li signala na mjestu gdje izdajete račune.
XPOS aplikacija pruža mogućnost rada bilo kad, bilo gdje i na bilo kojem modernijem Android uređaju uz minimalne tehničke zahtjeve
Ne! Za korištenje XPOS licenci nema obveze potpisa ugovora. Licence se plaćaju unaprijed, mjesec za mjesec. Kod prve uplate korištenja licence, dogovoriti ćemo se od kojeg mjeseca počinje korištenje.

Video tutorijali