• Nazovite nas +385 (1) 884 8072

Objave 14.veljača.2024

Autorxpos

XPOS fiskalizacija napojnica

Od 01.01.2024. na snagu su stupili novi zakoni s brojnim poreznim promjenama, a to uključuje i porezni tretman napojnica. Što se tiće napojnica, noviteti su slijedeći:

  • napojnice se definiraju kao nagradu za dobro obavljenu uslugu primljenu od strane trećih osoba,
  • svaki radnik godišnje može primiti neoporezivih 3.360€ u napojnicama, neovisno o tome jesu li ostavljene u gotovini ili na kartici,
  • napojnice koje prelaze neoporezivi iznos u jednoj godini oporezuju porezom na dohodak (20% ili više),
  • napojnice se moraju fiskalizirati i isplate prijaviti putem JOPPD obrasca.

Promjena prakse

Ova porezna promjena donosi pojednostavljenje zakona vezan za prijavu i isplatu napojnica, što otvara vrata promjeni prakse da se napojnice ostavljaju samo u gotovini i omogućava lakše davanje nagrade prilikom plaćanja karticom.

Primanje napojnice nije ograničeno na određenu djelatnost. Ona se može ostaviti bilo kome tko je obavio neku uslugu – što znači ugostiteljima, frizerima, kozmetičarkama, taksistima, dostavljačima i slično, a ne mora ostaviti na isti način na koji je plaćen ostatak računa, što znači da prilikom kartičnog plaćanja gost ne mora ostaviti napojnicu preko kartice, nego može ostaviti gotovinu.

Naši kartični partneri Teya i Wordline pripremili su ili pripremaju verzije svojih aplikacija za primanje napojnica. Teya je to već napravila pa postupak imate uključen u našim uputama, a čim takva opcija bude dostupna i kroz Wordline aplikaciju, napravit ćemo nadopunu o kojoj ćete biti obavješteni. 

Napojnica nakon fiskaliziranog računa

Prilikom prijave napojnice, djelatnik mora napojnicu vezati uz izdani i fiskalizirani račun unutar zadnja 48 sata. U tom trenutku će se iznos napojnice automatski “vezati” uz djelatnika koji je izdao račun. Zbog sustava fiskalizacije, nije moguće odrediti da se račun veže uz jednu osobu, a napojnica da se prijavljuje na drugu osobu, ili da se dijeli među više zaposlenika. No, tu raspodjelu možete riješiti Internim aktom. Primjer smo preuzeli sa HOK stranica i možete ga pronaći na slijedećem linku.

Prijava i fiskalizacija napojnice zaseban je proces od isplate napojnice. Pravilnik je tu ostavio na izbor poslodavcu kako će podijeliti napojnice između svog osoblja. Na primjer, konobar fiskalizira iznos napojnice na svoje ime, no da se dogovorom osoblja u restoranu svaka napojnica dijeli između kuhara, konobara i drugog pomoćnog osoblja. Kao što smo rekli, tu raspodjelu treba definirati internim aktom, odnosno službenom odlukom.

Treba napomenuti i da, čak i kad su napojnice plaćene karticom, one ne podliježu plaćanju PDV-om i ne utječu na poslovne rezultate poduzetnika te ne ulaze u iznos blagajničkog maksimuma. No na napojnice dobivene putem kartica plaća se dogovorena transakcijska naknada kao i za sve ostale naplate karticama.

Napojnice i XPOS

Za navedene funkcionalnosti potrebno je preuzeti verziju 3.3.0 XPOS klijenta. Sve navedene funkcionalnosti i još noviteta oko personalizacije izgleda artikala na klijentu možete pronaći u našem korisničkom priručniku koji je uvijek dostupan kroz aplikacije (Manager i klijent) klikom na link Pomoć ili na XPOS službenim stranicama u dijelu Podrška

Izvori: